Bedřich Smetana: Má vlast

Středa 17.10.2018 / start 19:00 - 20:30 / kde kostel sv. Václava / / / 200,- / /
Bedřich Smetana: Má vlast
Janáčkova filharmonie Ostrava

Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.

Janáčkova filharmonie Ostrava

Dirigent: Heiko Mathias Förster

Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník

Smetanův cyklus symfonických básní je originální svou koncepcí i vyzněním. Je inspirován minulostí země i její krajinou, ztělesňuje a zároveň završuje umělecké a ideové snahy českého národního obrození.

Cyklus symfonických básní Má vlast, kultovní, výjimečný a neopakovatelně jedinečný monument, z hlediska nezaujatého posluchače zatížený obsahy a významy, jež by bylo třeba vysvětlovat, měl a má proto i dnes o něco obtížnější cestu do mezinárodně sdíleného repertoáru. Když se na zahraniční pódium jako komplet dostane, prokáže však vždy svou i ryze hudební univerzální hloubku a sdělnost, k níž není třeba detailně znát mimohudební program a téma jednotlivých básní. Světoznámý dirigent Daniel Barenboim, který Mou vlast v roce 2016 uvedl s vídeňskými filharmoniky nejen na Pražském jaru, ale i v několika evropských metropolích, ji nazval beethovenovskou. Je dobré si připomenout, že však současně zdůraznil, že ani na slovu „národní“ není nic špatného. Petr Veber

Předprodej: Sluna Opava, Horní nám. 27, Opava, tel. 553 712 319