MIROSLAV BROOŠ – DAROVÁNÍ… ZEMĚ

Pátek 07.09.2018 - 21.10.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
MIROSLAV BROOŠ – DAROVÁNÍ… ZEMĚ
site-specific instalace s participativním charakterem

Cyklus Prenášanie zeme, kde inštalácia Darovanie zeme patrí, obsahuje atribúty procesuálnosti a pominuteľnosti. Inštalácia a objekty s darovanou zemou prejdú viacerými fázami premien. Objekty inštalácie sa postupne budú pretvárať. Zem z objektov bude prenesená do exteriéru a postupne sa bude vracať naspäť do prírody a naberať vlahu nového miesta. Po tomto akte Darovania Zemí v inštalácii zostanú len prázdne otvorené formy, ktorých naplnenie obsahom záleží na divákoch a bohatosti ich predstavivosti a pamäte. Takto zem súvisí s miestom, krajinou a nepriamo s ľudskou pamäťou a zabúdaním.

(M. Šedík, in.: Miroslav Brooš / Otvorený ateliér)

Miroslav Brooš  

Je profesorom (*30. 11. 1952 Poprad) Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vedie Ateliér mäkkej plastiky v BC študijnom programe Sochárstvo a Ateliér  AT.EX.T – Ateliér experimentálnej tvorby v Mgr. študijnom programe Voľné výtvarné umenie. Odborné zameranie: Fiber Art, Umenie spolupráce, papiera, objektu, environmentu, performance, maľba.

Pravidelne prezentuje tvorbu na výstavných podujatiach na Slovensku a v zahraničí (Anglicko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Francúzsko, Kanada, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, USA). Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sympóziách zameraných na umenie papiera, voľnú textilnú tvorbu, maľbu, land art (Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Slovensko).

 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

6. 9. start 18:00 bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY