JINDŘICH BUXBAUM / ŽIDÉ V DIASPOŘE

Úterý 03.04.2018 - 29.04.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / / /
JINDŘICH BUXBAUM / ŽIDÉ V DIASPOŘE
VÝSTAVA / fotografie / Vernisáž výstavy 3. 4. v 17:00

V České republice v současné době existuje 10 židovských obcí a celkový počet jejich členů nepřesahuje 4 000. Nežidovská veřejnost má proto jen velmi omezenou možnost nahlédnout do židovských domácností, modli­teben nebo synagog. Fotografie Jindřicha Buxbauma nám takové poznání umožňují. Zaznamenávají některé podstatné události, které život Židů od narození až do konce života provází: obřízku, oslavu šabatu, výuku náboženství, slavnost bar micva, svátky Purim a Chanuka, instalace nové tóry v brněnské synagoze, židovskou svatbu, Jahrzeit na židovském hřbitově v Mikulově, pohřeb. Genocidu evropských Židů ve 40. letech minulého století připo­mínají fotografie z Osvětimi i několik portrétů těch, kteří ji přežili.

Tato výstava je součástí festivalu Další břehy 2018.

 

VERNISÁŽ VÝSTAV A SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU: úterý 3. 4. 2018 v 17:00 / Kostel sv. Václava