JOSEF ČAPEK ZE SBÍREK GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ

Čtvrtek 18.01.2018 - 04.03.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / 40,- / 90,- / 20,-
JOSEF ČAPEK ZE SBÍREK GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
VÝSTAVA / MALBA / Oratoř / Vernisáž výstavy 18. 1. v 17:00

První výstavou tohoto roku v opavském Domě umění bude prezentace díla Josefa Čapka, zásadní osobnosti české meziválečné scény, která se, jak je obecně známo, profilovala ve více uměleckých odvětvích. Spoluzakládal Skupinu výtvarných umělců a posléze přechází do uskupení Tvrdošíjní. Čapkova malba dodnes zůstává jedinečným a osobitým dokladem pojetí moderní malby od jejího počátku až do začátku druhé světové války. Čapek již v počátcích dokázal syntetizovat kubismus do podoby jedinečného jazyka, který již ve své době zaujal mnoho kritiků a sběratelů. Ve 30. letech se Čapkova sociální témata předchozí dekády proměňují. Zejména okolo poloviny 30. let se v jeho díle stále častěji vyskytuje téma vlastenectví a tíhy okolností spjatých s přímým ohrožením vlasti. Čapek, který je v tomto ostražitý tak jako jeho bratr Karel, ve svých dílech neskrývá obavy. Proto je také roku 1939 internován v koncentračním táboře, kde roku 1945 umírá. GVUO představí v Domě umění v Opavě jeho práce 20. a 30. let.

                                                                                                                                Mgr. Jan Kudrna – kurátor GVUO

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY / čtvrtek 18. 1. 2018 v 17:00 / Dům umění / bez vstupného