NASTAL ČAS VÁNOČNÍ…

Pátek 10.11.2017 - 07.01.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / 40,- / 90,- / 20,-
NASTAL ČAS VÁNOČNÍ…
Výstava betlémů ze sbírek Slezského zemského muzea / atrium / Vernisáž výstavy 9. 11. v 17:00

Historie Vánoc dokládá vzájemné ovlivňování a splývání pohanských a křesťanských představ. Původní slavnost narození slunce, kdy se od zimního slunovratu začal pomalu prodlužovat den, byla postupně vystřídána křesťanskou legendou o narození  Spasitele. K nejpoetičtější části Vánoc náleží právě znázornění Ježíšova narození – betlém. Za předchůdce betlémů lze považovat gotické skříňové oltáře, které byly v průběhu času postupně přizpůsobovány pro využití v sídlech šlechty.  V rámci josefínských reforem po roce 1780 však bylo stavění jesliček považováno za církve nedůstojný obyčej, a proto musely jesličky opustit církevní půdu. Lid si brzy za kostelní jesle začal hledat a vytvářet náhradu, neboť biblický příběh o osudu chudé ženy s novorozeňátkem mu byl velmi blízký.

Slezské zemské muzeum Vám v rámci této výstavy představí betlémy z 19. a 20. století.

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY / čtvrtek 9. 11. 2017 v 17:00 / Dům umění / bez vstupného

Na vernisáži vystoupí cimbálová muzika Opavští GIZDI a zpěvačky dětského folklórního souboru Úsměv.