VÁCLAV PODESTÁT – S ANDĚLEM UPROSTŘED DAVU

Pátek 27.10.2017 - 07.01.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / 40,- / 90,- / 20,-
VÁCLAV PODESTÁT – S ANDĚLEM UPROSTŘED DAVU
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE / Sloupová síň 1. patro / Vernisáž výstavy 26. 10. v 17:00

Autorská výstava docenta Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě představuje výběr z jeho dosavadní tvorby z oblasti subjektivního dokumentu. Václav Podestát spoléhá na diváka. Na jeho ochotu vciťovat se do nálady snímků, spolupracovat při dešifrování symbolických významů fotografií, všímat si drobných detailů, objevovat kontrasty i analogie různých motivů. Autor přitom nedává jasné návody, jak mají být jeho fotografie čteny. Podestátovy černobílé, a v poslední době stále častěji i barevné, fotografie proto spíše podněcují fantazii nebo kladou rozličné otázky, než že by poskytovaly jednoznačná tvrzení a jasné odpovědi. Téměř vždy z nich vyzařuje nostalgie a jemný smutek, téměř vždy v nich hlavní roli má člověk, i když mnohé snímky nezachycují jeho přímou přítomnost, často ukazují jedince vydělujícího se z okolního hlučícího davu a ponořujícího se do svého nitra.

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY / čtvrtek 26. 10. 2017 v 17:00 / Dům umění / bez vstupného