ZPÍVEJME SRDCEM!

Neděle 24.09.2017 / start 11:00 - 12:30 / kde kostel sv. Václava / 80 Kč / / / /
ZPÍVEJME SRDCEM!
KONCERT DPS DOMINO OPAVA, PERMONÍK KARVINÁ A MOTÝLI ŠUMPERK S ELISENDOU CARRASCO

Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Elisenda Carrasco I Ribot vystudovala na Superior Conservatory of Music v Barceloně skladbu, instrumentaci, sbormistrovství a dirigování orchestru. Již více než 25 let předává své zkušenosti dalším sbormistrům a zpěvákům na sborových workshopech po celém světě. Děti z Domina se poprvé setkaly s Elisendou Carrasco na festivalu Europa Cantat ve francouzském městě Nevers v roce 2004. V tomtéž roce navštívila poprvé Opavu jako host festivalu Bezručova Opava, od té doby se pravidelně setkávají. Tentokrát bude Elisenda Carrasco vést workshopy pro více než 200 dětí, které vyvrcholí koncertem v neděli v kostele sv. Václava v Opavě.
DOMINO – dětský pěvecký sbor při ZŠ Ilji Hurníka v Opavě, od roku 1993, kdy byl založen, absolvoval 33 zahraničních zájezdů do 15 zemí světa. Stal se tak skvělým reprezentantem opavské kultury i sborové tradice, a to nejen díky sbormistryni a zakladatelce Ivaně Kleinové, ale také díky manažerce sboru Evě Petrášové. S Elisendou Carrasco je pojí stejné krédo – rozdávejme zpěvem radost a zpívejme srdcem!