Jindřich Štreit / Domov (bez) domova


kostel sv. Václava

Dokumentární fotografie Jindřicha Štreita zprostředkovávající domov bezdomovců vznikaly v terénu v zimě roku 2015.