30 LET STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTRAVA / ABSOLVENTI, PEDAGOGOVÉ a ŽÁCI

Pátek 13.11.2020 - 30.04.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
30 LET STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTRAVA / ABSOLVENTI, PEDAGOGOVÉ a ŽÁCI
VÝSTAVA / Klasická a počítačová grafika, Kresba a ilustrace, Grafika a animace, Fotografie a média, Užitá a umělecká malba, Design výrobků, Keramický design, Design obalů

„30” – to číslo dominuje úvodní stránce školního katalogu a je také součástí názvu výstavy prací žáků, absolventů a pedagogů Střední umělecké školy v Ostravě. Označuje zřejmou skutečnost – v letošním roce uběhlo 30 let od doby, kdy byla SUŠ Ostrava jako první výtvarně zaměřená odborná střední škola na území severní Moravy a Slezska, již v současnosti zřizuje Moravskoslezský kraj, založena.

Dosavadní existenci školy charakterizuje ze všeho nejlépe slovo cesta. „Cesta tam a zase zpátky“ – mohl by to být podtitul celé výstavy. Každopádně je ale toto sousloví jakýmsi symbolickým scénářem, který rámuje jednotlivé části naší výstavy v Domě umění v Opavě.  Návštěvník fakticky i symbolicky klikatě směrem vzhůru a zase dolů projde jednotlivými místy / krajinami, v nichž zanechali své tvůrčí stopy absolventi školy, její současní žáci, ale i učitelé. Co chvíli se možná zastaví a pokochá se kresbami, grafickými listy, návrhy na různé prvky vizuálního stylu, malbami, designerskými návrhy, keramickými artefakty, fotografiemi, animovanými filmy. Aby pak znovu prošel instalací připomínající (opět symbolicky) školní třídu s tabulí formou „pars pro toto“ všechny absolventy školy a aby (na konci či na začátku) vstoupil v kostele svatého Václava do fascinujícího světa velkoformátových maleb jednoho z doposud nejvýraznějších absolventů školy – Jakuba Špaňhela.

Věřím, že cesta, kterou návštěvník absolvuje (sic!), odhalí i to, co je na ní nejdůležitější. Tím je nikoli cíl vzdalující se stále konstantně podobně jako horizont v krajině, ale přesvědčení všech (žáků, učitelů, absolventů, rodičů i příznivců školy), kteří po té cestě společně kráčí, že právě takto to celé dává smysl.

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava

https://www.facebook.com/susostrava2016

https://www.facebook.com/Design.SUS.Ostrava

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011156175727

Pětiminutovky z Domu umění

https://www.facebook.com/susostrava2016

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011156175727

Slavnostní dernisáž za účasti vedení SUŠ Ostrava

https://www.facebook.com/susostrava2016

https://www.facebook.com/Design.SUS.Ostrava

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011156175727