C_Z_S_K_1_3_2_1

Pátek 16.07.2021 - 22.08.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč
C_Z_S_K_1_3_2_1
KOLEKCE ČESKO-SLOVENSKÉ SERIGRAFIE ZE SBÍRKY MEZINÁRODNÍHO SERIGRAFICKÉHO SYMPOZIA OSTRAVA 2013–2021

V druhé polovině devadesátých let minulého století Eduard Ovčáček společně se Zbyňkem Janáčkem na Ostravské univerzitě položili základy serigrafického pracoviště, jež se od roku 1999 stalo jedním z nejrespektovanějších center serigrafie nejen v České republice. Cílem byla podpora grafické techniky serigrafie (sítotisku, screenprintingu) formou workshopů, odborných přednášek, sbírkové činnosti a výstav. Na pět ročníků SWO (Serigrafie Workshop Ostrava) v letech 1999–2004, které provázely mj. i mezinárodní výstavy (Itálie, Slovensko, Polsko…), navázalo mezinárodní sympozium ISSO – Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava / International Symposium Serigrafie Ostrava. Zbyněk Janáček a Marek Sibinský otevřeli roku 2013 v rekonstruovaných prostorách Fakulty umění na katedře grafiky a kresby serigrafické dílny formou „permanentního workshopu“ řadě výrazných uměleckých a pedagogických osobností současné středoevropské grafiky, z nichž velká část je pracovně svázána s vysokými uměleckými školami v České republice (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc…), na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice…) a především pak v Polsku (Varšava, Krakov, Vratislav, Poznaň…), ale i řadě osobností z jiných zemí (Francie: Vladimír Škoda, Rakouska: Gregor Eldarb, Irska, USA atd.). Jde o cca 120 vizuálních umělců. Do současné doby tak sbírka, jež vzniká jako výsledek workshopů, čítá více než 250 položek a spolu s konvolutem předcházejícího serigrafického sympozia SWO je pozoruhodným dokladem vývoje grafického média za poslední tři dekády a současně největší sbírkou serigrafie mimo sbírkové instituce v České republice. Vystavený soubor je kurátorským výběrem, jenž je založen na výběru autorů ze Slovenska a České republiky.

Kurátoři výstavy:

SK_Robert Makar, Andrea Uváčiková

CZ_Zbyněk Janáček, Marek Sibinský

 

Autoři:

Slovenská serigrafie

Igor Benca

Peter Cvik

Michaela Gorbunovová

Róbert Jančovič

Róbert Jančovič Jr.

Róbert Makar

Eva Moflárová

Oľga Moravcová

Monika Poljaková

Rudolf Sikora

Patrik Ševčík

Andrea Uváčiková

 

Česká serigrafie

Pavel Albert

Fanis Ainacidis

Daniel Balabán

Šimon Brejcha

Josef Daněk

Jan Drozd

Eduard Halberštát

Pavel Hayek

Zbyněk Janáček

Lubomír Jarcovják

Bedřich Kocman

Pavel Korbička

František Kowolowski

Iva Krupicová

Miroslav Macík

Jiří Matějů

Jan Měřička

Miloš Michálek

Ondřej Michálek

Jakub Novák

Gabriela Nováková

Libor Novotný

Eduard Ovčáček

Berenika Ovčáčková

Václav Rodek

Ivo Sedláček

Marek Sibinský

Peter Stanický

Sumec Ivo

Vladimír Škoda

Jakub Špaňhel

 

Doprovodný program k výstavě:

15.7. start 17:00 bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

22.8. start 10:00–18:00 bez vstupného
DERNISÁŽ VÝSTAVY