DIALOGY 2021 – V MEANDRECH NÁLAD

Pátek 07.05.2021 - 22.08.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč
DIALOGY 2021 – V MEANDRECH NÁLAD
VÝSTAVA DĚL ČESKÉHO IMPRESIONISMU ZE SBÍREK GVUO

Impresionismus, výrazný směr druhé poloviny 19. století, je dnes již proslulým, ze všech stran prozkoumaným a oslavovaným fenoménem.

Hlavním přínosem impresionismu byl malířský experiment ve výstavbě obrazové plochy založený na komponování a strukturování barevných skvrn, z nichž výsledný obraz na sítnici pozorovatele vzniká až při odstupu od plátna. Dále to byla plenérová praxe, tedy malba vznikající pod širým nebem, kterou impresionisté převzali z tradice tzv. Barbizonské školy. Třetí významnou charakteristikou bylo odlehčení námětu. Malíři světla se totiž zásadně odpoutali od obsahového zatížení obrazů a svou tvorbou se pokoušeli zachytit bezprostřední náladu a atmosféru konkrétních míst. Lehkost, bezprostřednost, světlo a hra barev převládly nad tíhou témat a mentorskou precizností akademických malířských postupů.

Do našeho prostředí se impresionismus dostal až o generaci později a jeho rysy nalezneme u tzv. generace devadesátých let. Ovšem české konzervativní prostředí nacházející se v té době uprostřed rakousko-uherské monarchie se na tento nový proud malířství adaptovalo spíše pomalu a opatrně. Svou roli zde sehrávala i autorita generace Národního divadla a s ní spojené zápasy o výtvarnou modelaci národní identity.

I když je český impresionismus opožděný a proti francouzskému i méně vyhraněný, navíc často promísený s jinými dobovými tendencemi, jeho typičtější zástupci jako například František Kaván, Otakar Lebeda, Antonín Hudeček nebo Antonín Slavíček existují a jejich díly disponuje i sbírka Galerie výtvarného umění v Ostravě, z níž je i sestaven výběr aktuální výstavy.

V cyklu výstav Dialogy jsou už od roku 2019 pravidelně konfrontovány sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě se současným uměním. Dialog je vnímán ve smyslu reakce vybraného umělce na sbírkový fond, ve smyslu interakce kurátora a umělce, kurátora a sbírky, ale především jako dialog dvou spolupracujících institucí, tedy Opavské kulturní organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Starší umění se v této platformě nově ohledává a následně interpretuje. Tímto způsobem zůstane největší sbírka výtvarného umění Moravskoslezského kraje stále živým a otevřeným polem pro interakce současných umělců. Na výstavu děl z období českého impresionismu s názvem V meandrech nálad zareagují v komponovaném pořadu vlastní interpretací dvojice harfenistek Anna Hřivňacká a Eva Kotrlová.
Kurátor výstavy: Jaroslav Michna