IVAN TITOR – MEZIZEMÍ/BETWEENLAND

Neděle 04.12.2022 / start 17:00 - 19:00 / kde Dům umění / bez vstupného / / / /
IVAN TITOR – MEZIZEMÍ/BETWEENLAND
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTOREM / VÝSTAVA OBRAZŮ

Ostravský malíř a pedagog Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně představuje svou retrospektivu. Neologismus názvu výstavy odkazuje k fantaskním světům světové literatury a kinematografie posledních desetiletí, ale především vypovídá o solitérním postavení autora v kontextu současné české malby. Realistický až hyperrealistický rukopis spolu se stvořenými světy architektonických fantazijních kompozic vtahuje diváka do úvah, že i takto by to s naším světem mohlo dopadnout, budeme-li se k zemi chovat nadále stejným způsobem. Environmentální přístup ovšem není prvoplánový, skrývá v sobě metaforické vidění lidské role ve světě okolním i vnitřním. Výrazná barevnost pozůstatků malířských tub, jakéhosi autorova mikrosvěta, v konfrontaci s tématy šrotovišť a vrakovišť má schopnost iritovat diváka, vtahovat ho do představovaného světa, a hlavně, nenechávat ho lhostejným.