JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY – ON-LINE

Pátek 13.11.2020 - 03.01.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY – ON-LINE
VÝSTAVA / MALBA / V RÁMCI 30 LET SUŠ OSTRAVA

Jakub Špaňhel je zásadním představitelem současné české malířské generace posledních dvaceti let a také absolventem Střední umělecké školy v Ostravě. Jedním z výrazných témat autorovy tvorby je série „Národní banky“. Jedná se velkoformátové malby, kterým se Špaňhel věnoval především mezi léty 2009–2010. V rozsáhlých plochách dokázal skvěle redukovat formu a koncentrovat svou energickou, avšak stále uvolněnou malbu do svých typických gestických projevů. Nehledá složitá řešení podpořená spektakulární barevností. Zásadní je podstata tématu a výrazová upřímnost. V cyklu „Světových bank“ poprvé komplexně představených s odstupem času až právě zde, v kostele sv. Václava, Jakub Špaňhel zkoumá klíčové otázky o podstatě národní banky jako instituce, symbolu a fenoménu. Zároveň jejich formu a monumentalitu podrobuje analýze určité sakrální zkušenosti. V autorově podání nejsou banky jen domy nebo úřady. Jsou osobní a nesmírně autentickou výpovědí o jistým způsobem „nové víře“ a „starých pořádcích“.

Výstava proběhne v rámci oslav třicetiletého výročí SUŠ Ostrava, jejímž je JŠ nejslavnějším absolventem.

Kurátorem výstavy je Mgr. Jan Kudrna.

Videoreport z výstavy bude možné sledovat on-line na Facebooku a YouTube Opavské kulturní organizace.