NAŠE MYSL JE VĚTŠÍ NEŽ SVĚT

Pátek 04.09.2020 - 25.10.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
NAŠE MYSL JE VĚTŠÍ NEŽ SVĚT
VÝSTAVA / GRAFIKA / VERNISÁŽ 3. 9. 2020 V 17:00

Myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského v grafické tvorbě SČUG HOLLAR a jejich hostů.

Realizováno v rámci 63. ročníku multižánrového kulturního festivalu Bezručova Opava – téma „Lux in tenebris“ aneb světlo vzdělání a výchovy.

Partneři výstavy: město Opava, SČUG Hollar, GVU v Havlíčkově Brodě, Fakulta designu a uměni Ladislava Sutnara v Plzni

Kurátoři výstavy: Daniela Růžičková (GVUHB), Pavel Piekar (SČUG Hollar), Renáta Fučíková (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Plzeň)

Výstava, jež si vypůjčila název z myšlenkového odkazu Jana Amose Komenského, vznikla jako společný projekt několika různých subjektů. Na základě mnou sestaveného ideového konceptu jsem oslovila SČUG HOLLAR s nabídkou výtvarného vyjádření se k osobnosti a dílu tohoto jedinečného velikána evropského novověku u příležitosti 350. výročí jeho úmrtí. Výběr z těchto prací by měl byt vystaven v roce 2021 v Městské galerii v Lešně, jež se Komenskému stalo druhým domovem. U příležitosti pozvání prezentovat tuto tvorbu v rámci opavského kulturního festivalu, v jehož letošním tématu rezonuje Komenského odkaz, se koncept výstavy rozrostl o několik dalších hostů. Jedním z nich je výtvarník, básník a arteterapeut Miroslav Huptych, jehož ilustrace k dílu Labyrint světa a ráj srdce budí zaslouženou pozornost.