PASTA ONER – NAUGHTY BY NATURE

Středa 01.04.2020 - 02.08.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / bez vstupného / / / /
PASTA ONER – NAUGHTY BY NATURE
VÝSTAVA / MALBA, OBJEKTY

Pasta Oner, jeden z nejvýraznějších současných umělců české vizuální scény, dlouhodobě a systematicky reflektuje svým charakteristickým, smířlivým a neodsuzujícím způsobem soudobou pop-kulturní společnost v plné škále její významové, hodnotové i symbolické vrstevnatosti.

Výstava Naughty by Nature představuje reprezentativní výběr z autorovy tvorby za posledních 8 let. Selekce děl (akrylové obrazy, velkoformátové oleje, polystyrenové nástěnné plastiky, objekty, světelné a multimediální instalace) pochází převážně z předních českých soukromých sbírek a sbírek privátních sběratelů. Jednotlivá díla odráží formální rozmanitost Pastovy tvorby. Současně Pastu prezentují jako obsahově koherentního autora, u kterého je vývojová linie témat v retrospektivním pohledu čitelná jako reflektující, reagující, stejně tak jako i formující.

Naughty by Nature okupuje celý prostor výstavních síní opavského Domu umění v několika volných, symbolicky či časově komponovaných mikro-souborech s typicky bohatým interpretačním potenciálem lehce subversivní rétorikou. Pavel Kubesa

Kurátor: Pavel Kubesa