VINŠUJEME ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ…

Středa 07.12.2022 / start 17:00 - 19:00 / kde kostel sv. Václava / vstupné 120 Kč / / / /
VINŠUJEME ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ…
VÁNOČNÍ KONCERT

ZŠ Ilji Hurníka Opava, Středisko volného času Opava a Opavská kulturní organizace Vás srdečně zvou na Vánoční koncert Vinšujeme štěstí, zdraví… ve středu 7. 12. 2022 od 17:00 v kostele svatého Václava Opava.
Účinkují dětské pěvecké sbory:
Mini Domino, Sluníčka, Cvrčci, Domino (ZŠ Ilji Hurníka Opava)
Cimbálová muzika ZUŠ Opava
Předprodej vstupenek na recepci Obecního domu – Ostrožná 46, Opava.