ProgramČtvrtek 18.01.2018 - 04.03.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / 40,- / 90,- / 20,-
ANTONÍN GAVLAS – SKUPENSTVÍ SVĚTLA
VÝSTAVA / SOCHA, DIGITÁLNÍ TISK / Kostel sv. Václava / Vernisáž výstavy 18. 1. v 17:00

Antonín Gavlas se narodil v roce 1953 v Novém Jičíně. Ve své výtvarné tvorbě využívá široké spektrum technik od enkaustiky až po fotografii, v kostele sv. Václava však představí především digitální tisky a sochařská díla. Typickým motivem autorovy tvorby je neskutečný projasněný prostor složený z geometrických obrazců a přírodních struktur. Celková kompozice je sestavena...
Čtvrtek 18.01.2018 - 04.03.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / 40,- / 90,- / 20,-
IVO SUMEC A VÁCLAV RODEK – DVOJITÁ PORCE
VÝSTAVA / MALBA / Sloupová síň 1. patro / Vernisáž výstavy 18. 1. v 17:00

Ivo Sumec a Václav Rodek jsou odbornými asistenty v ateliéru Daniela Balabána na fakultě umění v Ostravě, kde společně vyučují. V prvním výstavním bloku roku 2018 se tito dva autoři představí v rámci společné výstavy s názvem „Dvojitá porce“. Obrazy Iva Sumce představují jakési ohlédnutí za běžnými předměty, kterými se člověk obklopuje. Tyto předměty však...
Čtvrtek 18.01.2018 - 04.03.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / 40,- / 90,- / 20,-
JAROSLAV KOLÉŠEK – OBRAZY NOVÉ ILIADY
VÝSTAVA / SOCHA / Atrium / Vernisáž výstavy 18. 1. v 17:00

Jaroslav Koléšek je od roku 2011 vedoucím katedry sochařství na fakultě umění Ostravské univerzity. Na této univerzitě v letech 1992–1997 studoval v ateliéru Maria Kotrby, odkud pokračoval na doktorská studia na Akademii umění v Banské Bystrici. Je laureátem Ceny Václava Chada (2003, III. Zlínský salon mladých) a Ceny Rudolfa Schlattauera (2010). Ve...
Čtvrtek 18.01.2018 - 04.03.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / 40,- / 90,- / 20,-
JOSEF ČAPEK ZE SBÍREK GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
VÝSTAVA / MALBA / Oratoř / Vernisáž výstavy 18. 1. v 17:00

První výstavou tohoto roku v opavském Domě umění bude prezentace díla Josefa Čapka, zásadní osobnosti české meziválečné scény, která se, jak je obecně známo, profilovala ve více uměleckých odvětvích. Spoluzakládal Skupinu výtvarných umělců a posléze přechází do uskupení Tvrdošíjní. Čapkova malba dodnes zůstává jedinečným a osobitým dokladem pojetí moderní malby od...
Čtvrtek 18.01.2018 - 04.03.2018 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / 40,- / 90,- / 20,-
MICHAELA SPURNÁ – U NÁS
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE / Sloupová síň 2. patro / Vernisáž výstavy 18. 1. v 17:00

Michaela Spurná (1981) začala fotografovat po narození své dcery v roce 2008. Studovala fotografii na Fotoškole Brno pod vedením Evžena Sobka a na Lidové konzervatoři v Ostravě, nyní studuje na ITF. Za své práce byla několikrát oceněna v prestižní soutěži novinářsky orientované fotografie Czech Press Photo, v zahraničí ve dvou ročnících na...