ProgramČtvrtek 17.10.2019 - 31.10.2029 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
OBRAZ SV. VÁCLAVA
OBRAZ ANTONA PETTERA

Autorem obrazu představujícího scénu po zavraždění knížete Václava je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany...
Pátek 17.01.2020 - 02.08.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / bez vstupného / / / /
PAVEL KORBIČKA – STRUKTURACE PROSTORU
VÝSTAVA / SIDE-SPECIFIC

Pavel Korbička vytvořil specifickou instalaci neonových světel, která reaguje na skryté rytmické řády prostoru kostela sv. Václava. Světlo, které vytváří synergii a mění perspektivu zažitého vnímání prostoru, je jeho hlavním vyjadřovacím prostředkem. Úvahy o proměnách daného prostoru nás přenáší do jiných vjemových dimenzí a dovolují nám takřka levitovat nad naší každodenností. S Pavlem Korbičkou...
Středa 01.04.2020 - 02.08.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / bez vstupného / / / /
PASTA ONER – NAUGHTY BY NATURE
VÝSTAVA / MALBA, OBJEKTY

Pasta Oner, jeden z nejvýraznějších současných umělců české vizuální scény, dlouhodobě a systematicky reflektuje svým charakteristickým, smířlivým a neodsuzujícím způsobem soudobou pop-kulturní společnost v plné škále její významové, hodnotové i symbolické vrstevnatosti. Výstava Naughty by Nature představuje reprezentativní výběr z autorovy tvorby za posledních 8 let. Selekce děl (akrylové obrazy, velkoformátové oleje, polystyrenové...
Pondělí 25.05.2020 - 31.10.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / bez vstupného / / / /
ŠACH MAT
ZAPŮJČENÍ ŠACHŮ

Opavané si mohou na recepci Domu umění vypůjčit šachové figurky a na šachovém stolku před Domem umění prověřit své dovednosti v šachové hře. Půjčení šachů za vratnou kauci 100,-.
Pátek 31.07.2020 - 23.08.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / bez vstupného / / / /
DALIBOR BEDNÁŘ – LIDÉ
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE

Na léto, v době výmaleb hlavních výstavních prostor Domu umění v Opavě, chystáme v kostele sv. Václava, spolu s jubilanty spjatými s naším krajem Daliborem Bednářem a Pavlem Váchou, instalace děl, jimiž oslaví léta své tvůrčí práce. Nad konceptem dvou samostatných výstav pod názvy „Lidé“ a „Od bronzu ke dřevu“...
Pátek 31.07.2020 - 23.08.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / bez vstupného / / / /
PAVEL VÁCHA – OD BRONZU KE DŘEVU
VÝSTAVA / SOCHA

„Jsem člověk z minulého tisíciletí. Chci tím říct, že jsem poznamenán všemožnými „ismy“ a také českou avantgardou třicátých a šedesátých let.“ Dětství sochaře Pavla Váchy bylo ovlivněno tvůrci českého animovaného a trikového filmu. Na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti vystudoval plastický obor. Za celou dobu své tvůrčí práce vyzkoušel různé...
Pátek 31.07.2020 / start 17:00 - 19:00 / kde Dům umění / / / / /
PASTA ONER – NAUGHTY BY NATURE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S AUTOREM A KURÁTOREM

Komentovaná prohlídka výstavy za účasti autora Pasty Onera i kurátora výstavy Pavla Kubesy. Rezervace na recepci Domu umění, 734 862 481.
Úterý 11.08.2020 - 23.08.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / bez vstupného / / / /
DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ATELIÉRU GRAFIKY FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
VÝSTAVA / GRAFIKA

Jako každoročně si Vás dovolujeme pozvat na veřejné obhajoby diplomových a bakalářských prací absolventů Ateliéru grafiky FU OU. Tentokrát v pondělí 17. 8. od 9:00. Díla studentů budou instalována v atriu a ambitu Domu umění v Opavě a představí spektrum ideových a koncepčních přístupů nastupující generace výtvarných umělců, v různých...