ProgramČtvrtek 17.10.2019 - 31.10.2029 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
OBRAZ SV. VÁCLAVA
OBRAZ ANTONA PETTERA

Autorem obrazu představujícího scénu po zavraždění knížete Václava je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany...
Pátek 13.11.2020 - 30.04.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
30 LET STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTRAVA / ABSOLVENTI, PEDAGOGOVÉ a ŽÁCI
VÝSTAVA / Klasická a počítačová grafika, Kresba a ilustrace, Grafika a animace, Fotografie a média, Užitá a umělecká malba, Design výrobků, Keramický design, Design obalů

„30” – to číslo dominuje úvodní stránce školního katalogu a je také součástí názvu výstavy prací žáků, absolventů a pedagogů Střední umělecké školy v Ostravě. Označuje zřejmou skutečnost – v letošním roce uběhlo 30 let od doby, kdy byla SUŠ Ostrava jako první výtvarně zaměřená odborná střední škola na území...
Pátek 13.11.2020 - 30.04.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY
VÝSTAVA / MALBA / V RÁMCI 30 LET SUŠ OSTRAVA

Jakub Špaňhel je zásadním představitelem současné české malířské generace posledních dvaceti let a také absolventem Střední umělecké školy v Ostravě. Jedním z výrazných témat autorovy tvorby je série „Národní banky“. Jedná se velkoformátové malby, kterým se Špaňhel věnoval především mezi léty 2009–2010. V rozsáhlých plochách dokázal skvěle redukovat formu a...
Úterý 09.02.2021 - 31.12.2022 / start 00:00 - 23:59 / kde kostel sv. Václava / bez vstupného / / / /
CHRÁMOVÁ TVORBA JAKUBA ŠPAŇHELA V PODÁNÍ KURÁTORA JANA KUDRNY
ON-LINE KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Jan Kudrna, historik umění a kurátor, připravil pro prostor kostela sv. Václava při Domě umění výstavu nadrozměrných maleb Jakuba Špaňhela pod názvem Centrální banky. Pojďte se spolu s ním a autorem děl projít sakrálním prostorem a zastavit se u magických pláten, která Vás pohltí. Naše cesta chrámem bude mít šest zastavení....
Úterý 09.02.2021 - 31.12.2022 / start 00:00 - 23:59 / kde různá místa / bez vstupného / / / /
POSELSTVÍ MILANA BÁTORA Z KOSTELA SV. VÁCLAVA
ON-LINE KONCERT

Milan Bátor je český hudebník, pedagog a publicista. Hraje na strunné nástroje (kytara, krétská loutna, outi), a reflektuje širokou škálu hudebních stylů a žánrů. Patří k velmi důležitým osobnostem Moravskoslezského kraje na poli hudebním a spolupracuje s institucemi jako je Janáčkova filharmonie nebo Český rozhlas. V průběhu roku 2020 hrál...
Středa 21.04.2021 / start 15:00 - 17:00 / kde Dům umění / bez vstupného / / / /
„UMĚNÍ NÁS BAVÍ ANEB JAK SE UMĚNÍ UČÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE“
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 30 LET SUŠ OSTRAVA S PEDAGOGY ŠKOLY

Rezervace na kontaktech Domu umění: 553 668 734 / 734 862 481, dum.umeni@oko-opava.cz
Středa 21.04.2021 / start 17:00 - 18:00 / kde Dům umění / bez vstupného / / / /
SLAVNOSTNÍ DERNISÁŽ VÝSTAVY 30 LET SUŠ OSTRAVA ZA ÚČASTI VEDENÍ SUŠ OSTRAVA
DERNISÁŽ VÝSTAVY