ProgramČtvrtek 17.10.2019 - 31.10.2029 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
OBRAZ SV. VÁCLAVA
OBRAZ ANTONA PETTERA

Autorem obrazu představujícího scénu po zavraždění knížete Václava je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany...
Pátek 13.11.2020 - 20.06.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / / / základní 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč
JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY
VÝSTAVA / MALBA / V RÁMCI 30 LET SUŠ OSTRAVA

Jakub Špaňhel je zásadním představitelem současné české malířské generace posledních dvaceti let a také absolventem Střední umělecké školy v Ostravě. Jedním z výrazných témat autorovy tvorby je série „Národní banky“. Jedná se velkoformátové malby, kterým se Špaňhel věnoval především mezi léty 2009–2010. V rozsáhlých plochách dokázal skvěle redukovat formu a...
Úterý 09.02.2021 - 31.12.2022 / start 00:00 - 23:59 / kde kostel sv. Václava / bez vstupného / / / /
CHRÁMOVÁ TVORBA JAKUBA ŠPAŇHELA V PODÁNÍ KURÁTORA JANA KUDRNY
ON-LINE KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Jan Kudrna, historik umění a kurátor, připravil pro prostor kostela sv. Václava při Domě umění výstavu nadrozměrných maleb Jakuba Špaňhela pod názvem Centrální banky. Pojďte se spolu s ním a autorem děl projít sakrálním prostorem a zastavit se u magických pláten, která Vás pohltí. Naše cesta chrámem bude mít šest zastavení....
Pátek 07.05.2021 - 22.08.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč
DIALOGY 2021 – V MEANDRECH NÁLAD
VÝSTAVA DĚL ČESKÉHO IMPRESIONISMU ZE SBÍREK GVUO

Impresionismus, výrazný směr druhé poloviny 19. století, je dnes již proslulým, ze všech stran prozkoumaným a oslavovaným fenoménem. Hlavním přínosem impresionismu byl malířský experiment ve výstavbě obrazové plochy založený na komponování a strukturování barevných skvrn, z nichž výsledný obraz na sítnici pozorovatele vzniká až při odstupu od plátna. Dále to...
Pátek 07.05.2021 - 27.06.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč
MONIKA IMMROVÁ – SOCHY A GRAFIKY
VÝSTAVA / SOCHA, GRAFIKA

Výstava sochařky Moniky Immrové, narozené 1970 v Lounech /1992–1995 Výtvarná škola Václava Hollara v Praze /1995–2001 Akademie výtvarných umění v Praze (Ph.D., 2018) je koncipovaná do prostor refektáře, atria a ambitu Domu umění v Opavě. Dílo je doprovázeno jejími citáty, které nám přibližují podstatu autorčiny tvorby. „Někdy se něco objeví...
Pátek 07.05.2021 - 27.06.2021 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč
PETR HAJDYLA – … JE V TOM VÍC LEHKOSTI NEŽ TÍHY
VÝSTAVA / MALBA

Petr Hajdyla je malíř, jehož výtvarná imaginace je prozářená barvami. Z jeho pláten čiší velice živá energie, která se ale ráda odpoutává od popisné transkripce a nabývá spíše ireálných až psychedelických poloh. Jako by si barevná skladba obrazů žila tak trochu vlastním životem. Malba neskutečných, řečeno rétorikou dějin umění, expresivních...
Úterý 08.06.2021 / start 17:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč
MONIKA IMMROVÁ – SOCHY A GRAFIKY
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

   
Úterý 22.06.2021 - 25.06.2021 / start 00:00 - 00:00 / kde kostel sv. Václava / / / základní 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč
DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ATELIÉRU GRAFIKY FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
VÝSTAVA / INTERMEDIÁLNÍ TECHNIKY

V jedinečných prostorách kostela sv. Václava Domu umění v Opavě proběhnou, jak už tradičně, obhajoby bakalářských a diplomových prací Ateliéru grafiky FU OA. Výstava děl nejmladších profesionálů bude přístupná jenom týden. V rámci projektu bude možné zhlédnout spektrum ideových přístupů v různých vizuálních formách vycházejících z média grafiky. Veřejné obhajoby se uskuteční v pátek 25....