ProgramČtvrtek 17.10.2019 - 31.10.2029 / start 10:00 - 18:00 / kde kostel sv. Václava / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
OBRAZ SV. VÁCLAVA
OBRAZ ANTONA PETTERA

Autorem obrazu představujícího scénu po zavraždění knížete Václava je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany...
Pátek 22.11.2019 - 01.03.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
DIALOGY 2019: TUŠENÉ SVĚTY
VÝSTAVA / ČESKÝ SYMBOLISMUS ZE SBÍREK GVUO / VERNISÁŽ 21. 11. V 16:00

kurátor: Jaroslav Michna V rámci cyklu Dialogy 2019 bude představen výběr obrazů, grafik a soch českého symbolismu ze sbírek GVUO. Výstava nám poodhalí niterné vhledy generace umělců přelomu 19. a 20. století, kteří se emancipovali od realistické a historické malby a ponořili se do tušených světů, představ, tužeb, emocí a...
Pátek 17.01.2020 - 01.03.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
LIBOR VESELÝ – PRAXE DIVOČINY
VÝSTAVA / MALBA / VERNISÁŽ 16. 1. V 17:00

Vítejte v džungli a zbystřete své smysly. Tato výstava je divokou přehlídkou, nemá časovou linku, jasný začátek ani konec.  Obrazy Libora Veselého vyžadují plné nasazení smyslových receptorů. Jeho malba je expresivní a ve své autenticitě si dovoluje být stejně tak dobře poučená jako naivní. Nevyhýbá se vysokým tématům vycházejících z dějin umění,...
Pátek 17.01.2020 - 29.03.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
PAVILION O2
PROJEKT REALIZOVANÝ V RÁMCI BENÁTSKÉHO BIENÁLE 2019 / VERNISÁŽ 16. 1. V 17:00

Mezinárodní výstava, která byla realizována v rámci benátského bienále 2019. Kurátorem projektu Tomaszem Wendlandem byli vybráni autoři z Německa, Polska, České republiky a Taiwanu. Část projektu bude prezentován v České republice, a to právě v Opavě. Kurátorským principem není předurčovat interpretaci děl, právě na výstavě proběhne jejich dialog a zde...
Pátek 17.01.2020 - 01.03.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
TIBOR ČERVEŇÁK – DOTEKY
VÝSTAVA / MALBA / VERNISÁŽ 16. 1. V 17:00

Tibor Červeňák je nevšedním úkazem, který bez zábran a korekcí předkládá emocemi nasycené výjevy. Na jeho obrazy je dobré se dívat s podobně otevřenou bezprostředností. Je to malíř srdce a ruky; také citu a chvatu – autor intuitivní, avšak veden a držen podvědomě čímsi konzistentním. Jeho malby jsou ve výrazu proměnlivé, avšak...
Pondělí 16.03.2020 / start 17:00 - 20:00 / kde Dům umění / bez vstupného / / / /
PASTA ONER – NAUGHTY BY NATURE
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Úterý 17.03.2020 - 17.05.2020 / start 10:00 - 18:00 / kde Dům umění / / / základní 40,- / rodinné 90,- / zlevněné 20,-
PASTA ONER – NAUGHTY BY NATURE
VÝSTAVA / MALBA, OBJEKTY

Pasta Oner, jeden z nejvýraznějších současných umělců české vizuální scény, dlouhodobě a systematicky reflektuje svým charakteristickým, smířlivým a neodsuzujícím způsobem soudobou pop-kulturní společnost v plné škále její významové, hodnotové i symbolické vrstevnatosti. Výstava Naughty by Nature představuje reprezentativní výběr z autorovy tvorby za posledních 8 let. Selekce děl (akrylové obrazy, velkoformátové oleje, polystyrenové...
Středa 08.04.2020 / start 17:00 - 19:00 / kde Dům umění / bez vstupného / / / /
PASTA ONER – NAUGHTY BY NATURE
KŘEST KATALOGU K VÝSTAVĚ A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Křest katalogu k výstavě a komentovaná prohlídka za účasti autora Pasty Onera a kurátora Pavla Kubesy.