O nás


Dům umění v Opavě a kostel sv. Václava

Dům umění patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce v Opavě. Jeho vznik souvisí se záchranou chátrajícího objektu bývalého dominikánského kláštera, na který byl dokonce vydán demoliční výměr. Díky společensko-politickému uvolnění koncem 60. let se jej podařilo zachránit a do jeho podstatné části se umístila městská galerie. V roce 1974 byl rekonstruovaný Dům umění slavnostně otevřen a následovalo otevření dalších prostor – Základní umělecké školy a vinárny U Přemka. Přestavba se realizovala podle architektonického projektu Ing. arch. Leopolda Plavce, jehož vliv na záchranu bývalého kláštera byl zásadní. Architekt Plavec použil v Opavě na tehdejší dobu odvážný způsob uplatnění surového pohledového betonu v kombinaci s velkoplošnými skly v hliníkových rámech oddělujících ambit od rekonstruované rajské zahrady. Nově postavený vstup do celého objektu byl nesen v duchu modernismu s citlivě komponovanými proporcemi a měřítkem. Na druhé straně byl v prostoru bývalého kláštera uplatněn přístup charakteristický snahou o jeho „zkrášlení“ i za cenu ztráty autenticity, síly jednoduchosti a funkčnosti. Skladištním oknům bývalého kostela byla vrácena jejich barokní podoba, samotný interiér Domu umění a vinárny měl být výtvarně povýšen mramorovou podlahou, kovanými mřížemi a zábradlím od Alfreda Habermanna a originálními svítidly z litého skla od Františka Víznera. Dům umění byl pýchou socialistické kultury, jejím svatostánkem, kterým tehdejší moc chtěla demonstrovat svou kulturnost a péči o památky a umění. Aktivita Domu umění byla vcelku poplatná politické atmosféře 70. a 80. let, ale některé výstavní počiny se zapsaly do historie i paměti návštěvníků.

Možnost vystavovat zcela svobodně bez politických tlaků přišla samozřejmě až po sametové revoluci.V té době zažíval Dům umění své velké období. Těšil se značné přízni návštěvníků, kterým na oplátku zprostředkovával kvalitní umění, jež v minulých letech nemohlo být oficiálně představováno. Karolina Hřivnáčová-Bayerová, první galeristka „svobodného“ Domu umění, organizovala výstavy známých osobností české současné výtvarné tvorby a zajímavé tématické přehlídky, které se v té době odehrávaly ve významných českých galeriích. Koncem devadesátých let společenský zájem o prezentaci současného umění ochabl, galeristka své aktivity postupně přesouvá mimo Opavu a novým provozovatelem skomírajícího Domu umění se stává sdružení Bludný kámen.

Během deseti roků vytvořil Bludný kámen z Domu umění výrazné centrum soudobé tvorby. V jeho vlastních prostorách probíhaly pravidelné výstavy současného vizuálního umění, ve vinárně U Přemka se odehrávaly avantgardní jazzové koncerty, v sousedním bývalém kostele sv. Václava mezinárodní festivaly experimentálního umění a nezvyklé výtvarné instalace, v Moravské kapli přednášky, koncerty soudobé hudby, divadelní performance… Ale technický a estetický stav vnitřních prostor celého kláštera i úroveň zázemí Domu umění si po třiceti letech provozu už nutně začaly vyžadovat celkovou modernizaci.

V průběhu roku 2005-2006 proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce interiéru bývalého kostela podle projektu architektů Daniela Špičky a Mikoláše Hulce ve spolupráci s restaurátorkou Josefínou Pekárkovou, kteří uplatnili metodu spíše drobného dotvoření a konzervace namísto radikálních zásahů a proměn. V prostoru kostela nechali vyznít jeho sugestivní atmosféru danou viditelnými stopami plynutí historie, která se zajímavě snoubí se soudobým uměním. V roce 2010-2011 navázala na kostel sv. Václava přestavba Domu umění, vinárny a základní umělecké školy. Špička a Hulec přistoupili k rekonstrukci celého objektu suverénně, bez předsudků a nadbytečné pokory a vtiskli mu svou výraznou tvář. Mohutně a plasticky působící vstup z probarveného pohledového betonu kontrastuje s lehkostí a elegancí minulého řešení, ale stavebně dotváří původní západní křídlo kláštera. Rajský dvůr, který byl zničen po druhé světové válce a v 70. letech rekonstruován, dnes zůstal už jen v půdorysné stopě dvou betonových schodů a několika zděných sloupů. Je zastřešen a volně se propojuje s přilehlým ambitem. Vytvořil se tak poměrně velkoryse pojatý prostor umožňující nejrůznější využití. Vlastní prostor Domu umění získal nové osvětlení, závěsný systém a podlahy tvořené nápodobou starých keramických dlaždic. Kdysi nenápadný vstup do oratoře byl posunut až na její západní stranu, aby mohl na bytelném schodišti nést rampu pro vozíčkáře, kterým může sloužit i nově konstruovaný částečně venkovní výtah. Výtvarně akcentované kované zábradlí ve výstavním prostoru překvapivě zůstalo a z bezpečnostních důvodů bylo doplněno o jednoduché obdélníkové skleněné zábrany.

O výstavní provoz Domu umění se stará Opavská kulturní organizace. Její snahou je vytvořit bohatou nabídku současného výtvarného umění s nadregionálním významem. K ní přispívá založení Kabinetu architektury, Kabinetu fotografie, výstavy výrazných osobností soudobého umění, tématické výstavy s nosným kurátorským konceptem, přehlídky ateliérů vysokých uměleckých škol, pořádání sympozií, tvůrčí intervence do veřejného prostoru, animační programy a řada dalších aktivit.

Martin Klimeš

Oslavení sv. Václava


Anton Petter, Oslavení sv. Václava, olej na plátně, 1844, 825 x 490 cm, Arcibiskupství Olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.

Radmila Buchlovská

Archiv výstav

16. 7. – 22. 8. 2021
Zbigniew Bajek / Vivisekcie. Význam těla
C_Z_S_K_1_3_2_1 – kolekce česko-slovenské serigrafie ze sbírky Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2013–2021


22. 6. – 25. 6. 2021
Diplomové a bakalářské práce Ateliéru grafiky Fakulty Umění Ostravské univerzity


7. 5. – 22. 8. 2021
Dialogy 2021 – V meandrech nálad
7. 5. – 27. 6. 2021
Petr Hajdyla / … je v tom víc lehkosti než tíhy
Monika Immrová / Sochy a grafiky


13. 11. 2020 – duben 2021
30 let Střední umělecké školy Ostrava / Žáci, absolventi, učitelé
do 20. 6. 2021
Jakub Špaňhel – Centrální banky


4. 9. – 25. 10. 2020
vernisáž 3. 9. 2020 od 17:00
Naše mysl je větší než svět
Plátno a bolest – Joy Adamsonová

1. 9. – 25. 10. 2020
vernisáž 3. 9. 2020 od 17:00
David Strauzz / Street artové umění v akci


11. 8. – 23. 8. 2020
Diplomové a bakalářské práce Ateliéru grafiky Fakulty Umění Ostravské univerzity


31. 7. – 23. 8. 2020
vernisáž 30. 7. od 17:00
Dalibor Bednář / Lidé
Pavel Vácha / Od bronzu ke dřevu


1. 4. – 2. 8. 2020
vernisáž 31. 3. od 17:00
Pasta Oner – Naughty By Nature


17. 1. – 1. 3. 2020
vernisáž 16. 1. od 17:00
Libor Veselý – Praxe divočiny
Pavel Korbička / Strukturace prostoru
Tibor Červeňák / Doteky


22. 11. 2019 – 1. 3. 2020
vernisáž 21. 11. od 16:00
Dialogy 2019: Tušené světy
Michal Škapa aka Tron / Kód ulic
Oĺga Paštéková / Kde bolo – nebolo


6. 9. – 3. 11. 2019
vernisáž 5. 9. od 17:00
Demokracie – Především!
Jitka Štenclová / Jak nahoře, tak i dole
Pavel Piekar, Michal Cihlář / Portréty od A do Ž
PEL-MEL / Výstava u příležitosti 130 let Psychiatrické nemocnice v Opavě 


26. 6. – 3. 11. 2019
vernisáž 25. 6. 2019 od 17:00
Dialogy 2019 / Ubývání gravitace
Pavel Forman / Self-fee
Stefan Milkov / Socha
Vendula Chalánková – Ugly colours


20. 5. – 30. 5. 2019
Bakalářské a diplomové práce Ateliéru grafiky Fakulty Umění Ostravské univerzity


22. 3. – 16. 6. 2019
vernisáž 21. 3. 2019 od 17:00
ÁÁÁCH – Československý filmový plakát 60.–70. let ze sbírky plakátů Terryho ponožky


18. 1. – 10. 3. 2019
vernisáž 17. 1. 2019 od 17:00
Institut tvůrčí fotografie FPF SU / Mezičas
Kolektiv autorů / Bez limitu
Tereza Smetanová / Netušená místa


1. 11. – 31. 12. 2018
vernisáž 31. 10. od 18:00
Josef Odráška / Kupky v kupce
Libor Hřivnáč / Řád 1291 Zrození / Neřád 2018
Roman Vondrouš / O dostizích, lidech a masopustech
Zbyněk Sekal 95


7. 9. – 21. 10. 2018
vernisáž 6. 9. od 18:00
Miroslav Brooš / Darování… země (exteriér do 31. 12. 2018)
Pořád spolu / Ostrava vs. Košice


14. 6. – 26. 8. 2018
vernisáž 14. 6. od 17:00
Milan Knížák / Žít jinak


4. 4. – 29. 4. 2018
vernisáž 3. 4. od 17:00
Jindřich Buxbaum / Židé v diaspoře
Veronica Evers & Roman Konečný / Týden ve Svaté zemi


16. 3. – 3. 6. 2018
vernisáž 15. 3. od 17:00
Kája Saudek „18+“ Opava


19. 1. – 4. 3. 2018
vernisáž 18. 1. 2018 od 20:00
Jaroslav Koléšek / Obrazy nové Iliady
Ivo Sumec a Václav Rodek / Dvojitá porce
Michaela Spurná / U nás
Antonín Gavlas / Skupenství světla
Josef Čapek ze sbírek GVUO


27. 10. 2017 – 7. 1. 2018
vernisáž 26. 10. 2017 od 17:00
Nastal čas vánoční / výstava betlému ze sbírek SZM (9.11. 2017 – 7.1. 2018)
Václav Podestát / S andělem uprostřed davu
ITF / Diplomky a klauzury
Otakar Kubín ze sbírek GVUO


2. 9. – 22. 10. 2017
vernisáž a slavnostní zahájení 60. ročníku festivalu Bezručova Opava – Síla tradice 1. 9. 2017 od 20:00
Sto let Hollaru / Současná tvorba
Mimoza Bocin / Ikony současnosti
Krajka Karly Klusoňové

Bezručova Opava na plakátech
Václav Špála ze sbírek GVUO


14. 7. – 27. 8. 2017
vernisáž 13. 7. 2017 od 17:00
Vladimír Houdek
Jan Bindr
Marcela Mrázková
Václav Špála ze sbírek GVUO


20. 5. – 2. 7. 2017
vernisáž 19. 5. 2017 od 17:00
Radek Andrle / Femme Fatale

Milan Pitlach / Londýnský deník
Maturitní práce SŠPU (12.5. – 18.6. 2017)
Antonín Procházka ze sbírek GVUO


15. 3. – 7. 5. 2017
vernisáž 14. 3. 2017 od 17:00
Josef Lada
Antonín Procházka ze sbírek GVUO


20. 1. – 26. 2. 2017
vernisáž 19. 1. 2017 od 17:00
Nikos Armutidis, Irena Armutidisová, Irena Armutidisová ml. / Střed zájmů

Lucie Skřivánková / Ve stínu
Klauzurní a diplomové práce ITF / Soukromá teritoria
Emil Filla ze sbírek GVUO

11. 11. – 30. 12. 2016
vernisáž 10. 11. 2016 od 17:00
Svět včerejška na opavských pohlednicích 1893-1918 ze sbírky Rudolfa Dybowicze
Současná tvorba umělců našeho regionu ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě
Hana Mikulenková / Možná jsem moc, ale Ty jsi nejvíc
Zdeněk Stuchlík / Mezi řádem a chaosem


 2. 9. – 30. 10. 2016

Vernisáž a zároveň slavnostní zahájení festivalu Další břehy 1. 9. 2016 od 17:00
Teodor Rotrekl / Malíř budoucnosti
Holotropní umění
Klub Konkretistů ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

2. 9. – 27. 9. 2016
Jakub Nepraš / Paralelní vrstvy


30. 6. – 21. 8. 2016

vernisáž 29. 6. 2016 od 17:00
Architektura zmodňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo
Alfréd Šupík / Má imaginární domovina
Jitka Štenclová / Dualita
Nová figurace ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě


22. 4. – 19. 6. 2016

vernisáž 21. 4. 2016 od 17:00
Dalí
atrium, ambit, sloupová síň 1. a 2. patro
Dům umění i v roce 2016 navázal na velké a úspěšné projekty z minulých let (Zdeněk Burian, Psychedelia, Andy Warhol) a připravil si pro návštěvníky výstavu španělského malíře, filmového a literárního experimentátora Salvadora Dalího. Prakticky ve všech prostorách Domu umění se představilo více než dvě stovky exponátů prezentující Dalího svět fantazie, symbolů a metafor. Nosnou část výstavy tvořil rozsáhlý cyklus litografických listů, vytvořených pro Božskou komedii italského básníka Dante Alighieriho. Grafiky doplňovaly snímky českého fotografa Václava Chocholy, který měl v roce 1969 jedinečnou možnost fotografovat Salvadora Dalího při jeho pobytu v Paříži. Zde tak vznikly jedny z nejzdařilejších portrétů tohoto světového umělce. Součástí prezentované kolekce byly také malované talíře a keramické desky, hedvábné šátky potištěné sítotiskem, soubor bronzových plastik a užitého umění. Opomenuta nebyla ani autorova audiovizuální tvorba, ať už šlo o film Andaluský pes, klíčové dílo světové kinematografie vytvořené s přítelem a režisérem Luisem Buñuelem, nebo animovaný příběh Destino z dílny Walta Disneyeho. Pro školy a rodiče s dětmi byly k výstavě připraveny animační programy, které hravou formou přiblížily osobu a tvorbu autora dětem a studentům.


11. 3. – 10. 4. 2016

vernisáž 10. 3. 2016 v 17:00
Jan Svoboda / Stále totéž a stále znovu
atrium, ambit
Vedle dřevěných plastik byla v Domě umění k vidění velkoformátová plátna malovaná olejem a akrylem se stopami zásahů nejenom štětcem a špachtlí, ale i smirkovým papírem, vibrační bruskou, nebo chemickými rozpouštědly.
Pavel Mára / Corpus etc.
sloupová síň 1. patro
Název výstavy Corpus etc. odkazuje k tematickému výběru z téměř třiceti autorových cyklů, zejména k figurálním Mechanickým corpusům a jim blízkým Černým corpusům: Rodina z let 1997 a 2001. Součástí expozice byly i rané abstraktní barevné fotografie z přelomu 70. a 80. let ze série Mechanická zátiší a ikonický Triptych Evy I (1990) z autorova realistického cyklu Triptychy.
Dita PEPE / Autoportréty 1999 – 2014
sloupová síň 2. patro
Dita Pepe se ve svých autoportrétech zabývá otázkami změny identity, vytváří mnohovrstevnatou sebereflexivní sondu a současně i jakýsi sociologický obraz různých archetypů současné společnosti.

24. 3. – 19. 6. 2016
Informel / 60. léta ze sbírek GVUO
oratoř
Informelní umění, nazývané též strukturální abstrakcí, se nesmazatelně zapsalo do dějin českého výtvarného umění. Základem informálních děl je totální absence estetična, celkové vyznění obrazů se projevuje destruktivně a nihilisticky, tak jak si to žádala specifická politická situace v Československu na konci 50. let a v průběhu desetiletí následujícího.


Magičtí Lucemburkové
Čeští králové a panovníci Svaté říše římské
13. 1. – 28. 2. 2016
Výstava byla zapůjčena u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. Věnovala se historii celého rodu Lucemburků. Návštěvníci mohli vidět repliky Svatováclavské a císařské koruny, sochy Igora Kitzbergera, modely středověkých staveb,  faksimilie dobových rukopisů, nebo modely středověkých strojů.

Klauzurní a diplomové práce 2015
Institut tvůrčí fotografie FPF SU
13. 1. – 28. 2. 2016
Ukázky toho nejlepšího, co přinesly klauzurní a diplomové práce v roce 2015. Průřez představil aktuální tendence mezinárodní fotografické scény.

12. 11. 2015 – 28. 2. 2016
Válečný mrak
Výstava byla koncipována jako odraz válečného dění v umění. Byla zde zastoupena díla reflektující atmosféru před vypuknutím konfliktu, období protektorátu a válečných útrap. Výstavu zapůjčila Galerie výtvarného umění v Ostravě.


12. 11. 2015 – 3. 1. 2016

Umělci čistého srdce / naivní, lidové umění a art brut ze sbírky Pavla Konečného
Výběr děl čtyřiceti tvůrců ze sbírky Pavla Konečného, která vzniká od roku 1971 a tvoří ji více než 600 děl převážně od autorů z Moravy, Čech a Slovenska, k nimž se v posledních letech přiřadilo několik umělců z Polska a zejména z Itálie. Obrazy, kresby, sochy ze dřeva či z kamene dokumentují spontánní a autentickou tvořivost lidí v oblasti výtvarného umění.
Emma Srncová a Jan Skorka Lauko / malba a litografie
Obrazy Emmy Srncové a Jana Skorky vypráví příběhy poetické i dynamické, jsou zajímavé výrazným koloritem a hlavně bohatou fantazií. Vyjadřují radostnou atmosféru a dokáží potěšit oko i duši diváka.
Daniel Šperl / Japonsko
Autor zachytil osobitým pohledem svých černobílých fotografií dynamický život obyvatel, ale také jejich tradice, historii, kulturu a zvyky. Výstavní soubor sestavil ze snímků, které pořídil během svých pěti cest do Japonska v letech 1997 – 2015.

kostel sv. Václava
Nejeden život žijeme mezi vámi
12. 11. – 29. 11. 2015
Výstava fotografií v kostele sv. Václava zobrazující život handicapovaných klientů příspěvkové organizace Marianum. Autorem fotografií je fotograf a dokumentarista Imrich Veber.


4. 9. – 1. 11. 2015

Výstavy byly zahájeny ve čtvrtek 3. 9. 2015 v rámci festivalu Bezručova Opava.
Závislost – kreslený humor
rozličné formy závislosti v tvorbě karikaturistů z Čech, Polska a Německa.
Domov jménem Slezsko
výtvarné zvtárnění krajiny domova, krajiny citově velmi blízké předním osobnostem slezské výtvarné scény. Díla na výstavu zapůjčilo Slezské zemské muzeum.
Ve šlépějích Sherlocka Holmese
různé podoby slavného detektiva v českých ilustracích, komiksech, divadelních hrách i filmech v průběhu 20. století.

15. 7. – 1. 11. 2015
Valentin Držkovic – zase mezi svými!
vystavené práce vznikly během druhého pařížského pobytu autora mezi léty 1929-1932. Držkovic maloval sociální motivy a zachycoval žebráky a nezaměstnané. V té době také vznikl Držkovicův nejslavnější cyklus Haldy, jímž představil Paříži Ostravsko.

kostel sv. Václava
Jindřich Štreit / Domov (bez) domova
4. 9. – 30. 9. 2015
hromady odpadků, sychravo, zápach, plíseň, žádná elektřina, vodovod ani záchod. I tak může vypadat reálné bydlení těch, kteří o svou „klasickou“ střechu nad hlavou přišli.

Eva Damborská / Světlo ve vláknu
14. 10. – 1. 11. 2015
výstava s podtitulem Umělecká tkanina v prostoru prezentovala instalace vytvořené ze lnu, který autorka kombinuja s dalšími materiály, jako jsou gáza, ruční papír, vlizelín a drát.


14. 7. – 23. 8. 2015

Jana Jabůrková a Jiří Turek / No Stress!
Život obyčejných lidí na Kapverdských ostrovech, nekonečné pláže, osvěžující Atlantik, výborné čerstvé ryby, stálé počasí a především „no stress“ přístup k životu.
Assmann / obraz opavské každodennosti
Assmanovo dílo ve třech fázích jeho života, od reprodukcí jeho prací z fronty přes plakáty, pohlednice a reklamy, jeho ilustrátorskou tvorbu až po olejomalby z Opavska.
BAND / Barcelonská architektura a design
Nastupující španělská generace architektů

15. 7. – 23. 8. 2015
Barevné smalty
Barevné smaltované vany výtvarníků z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska


25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

15. 5. – 28. 6. 2015
…průřez tvosrbou studentů a absolventů za posledních pět let existence Institutu.

Maturity uměleckých oborů
18. 5. – 18. 6. 2015
Každoroční výstava maturitních prací studentů střední školy průmyslové a umělecké v Opavě.


Andy Warhol / 15 minut slávy
6. 3. – 3. 5. 2015
Známá i méně známá díla amerického malíře, grafika, filmového tvůrce a vůdčí osobnosti pop artu.


16. 1. – 25. 2. 2015

Drtikol / Funke / Rössler / Wiškovský
Mistři české avantgardní fotografie
Díla čtyř nejznámějších fotografů české avantgardy, která se výrazně podílela na progresivním vývoji umělecké fotografie i v mezinárodním kontextu.
Jerzy Olek / Zdeněk Stuchlík
Neurčitý prostor / Uncertain Space
Dialog dvou fotografů, kteří předkládají svou vizi neurčitého prostoru.
KERET HOUSE aneb Jak zabydlet škvírku…a ostatní projekty Jakuba SZCZĘSNÉHO
„Keret House“, označovaný jako neužší dům na světě, je natolik pozoruhodný projekt, že jej před nedávnem do své sbírky současné architektury zařadilo prestižní Muzeum moderního umění v New Yorku. Díky Kabinetu architektury se s tímto a dalšími projekty Jakuba Szczęsného mohla seznámit i opavská veřejnost.

16. 1. – 3. 5. 2015

Vůně uhlí stále v nás
Galerie výtvarného umění zapůjčila umělecká díla zobrazující život na Ostravsku v první polovině 20. století
Jan Zrzavý, Ostravské haldy II, 1933, olej na plátně, GVUO


15. 11. 2014 – 4. 1. 2015

40 let / Dům umění 1974-2014
Výstava byla připravena ke čtyřicátému výročí otevření Domu umění a přinesla výběr z toho, co zde kdy bylo k vidění.
Le Corbusier / Chandigarh
Výstava fotografií architektury hlavního města indického státu Panžáb, doplněna o originální skici architekta
z jeho raného období. Fotografie použité na výstavě jsou dílem předního českého architekta a fotografa Milana Pitlacha.


15. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Giganti doby ledové
Výstava realistických modelů vyhynulých zvířat doby ledové a s ní možnost podívat se na zvířata zblízka, uvědomit si jejic ohromující velikost a seznámit se s jejich pravou podobou a způsobem života.


18. 7. – 2. 11. 2014

Španělští umělci pařížské školy
…díla španělských autorů ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě.

5. 9. – 2. 11. 2014
Liechtensteinové v Opavském knížectví 1614-1945
…400 let uplynulo od příchodu knížecího rodu, který se významně zapsal do dějin českých zemí, ale i střední Evropy.

5. 9. – 26. 10. 2014
Martin Martinček ve sbírkách Muzea Janka Kráľa v Liptovském Mikuláši
…kolekce 47 černobílých fotografií největšího slovenského fotografa.
Gabriel Lipták / Liptovský Mikuláš – Město v krajině
…fotografický cyklus představující město Liptovský Mikuláš jako rozvíjející se lokalitu v zajímavém terénu.

6. 9. – 15. 9. 2014
Nositelé tradice lidových řemesel
…výstava věnovaná lidovým tvůrcům a řemeslníkům, kteří byli oceněni titulem „Nositel tradice lidových řemesel“.

17. 9. – 7. 10. 2014
Bohumil Hrabal barevně i černobíle
…fotografie, koláže Bohumila Hrabala z 50. let, ilustrace a obálky českých autorů k jeho knihám, grafické listy Vladimíra Boudníka a malá ukázka českých filmových plakátů z 60. let.

18. 9. – 2. 11. 2014
Sídlištní lidé
…interpretace života lidí na sídlištích v 80. letech minulého století na černobílých fotografiích


18. 7. – 27. 8. 2014

Josip Plečnik / Skici
Plečnikova Lublaň na architektonických skicách ze soukromé sbírky Damjana Prelovšeka.
Václav Filandr / 64
…šedesát čtyři obrazů, objektů a šperků. To byl návrat architekta a malíře Václava Filandra po sedmnácti letech do Domu umění.
Svatoslav Böhm / obrazy-dřevěné reliéfy
Dřevo – živý, nestálý a přírodou zvrásněný materiál, respektován autorem pro svou vůni, barvu a měkkost, tvoří základ nejen geometrických a konstruktivních ploch, ale i obrazů plných barev, citů a uvolnění.


7. 5. – 6. 7. 2014
Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972
Výstava probíhala ve všech prostorách Domu umění a prezentovala na 150 psychedelických plakátů ze San Francisca,100 českých bigbeatových plakátů, 450 obalů gramofonových desek a desítky časopisů a knih. Velmi názorně tak představila vizuální kulturu u nás, dalších zemích Evropy i v kolébce psychedelického hnutí ve Spojených státech amerických. V rámci výstavy byl připraven i katalog, který je stále možné zakoupit


13. 3. – 20. 4. 2014
Vladimír Birgus / Fotografie 1972 – 2014
…Tvorba Vladimíra Birguse, fotografa, kurátora, historika, kritika, pedagoga a propagátora naší fotografické tvorby na mezinárodní scéně, z období více než čtyřiceti let.
Tři místa setkání, tři sympozia, tři témata k diskuzi.
Houpačka

10. 1. – 20. 4. 2014
Umění Osmy umění nového počátku
…autoři, kteří postupem let podstatnou měrou zasáhli do vývoje české výtvarné moderny 1. poloviny 20. století zapůjčeni z Galerie výtvarného umění v Ostravě.


10. 4. – 11. 5. 2014

Sokol v umění
Výstava Sokol v umění prostřednictvím historických fotografií a trojrozměrných exponátů dokumentovala, jaké umělecké prostředky spolek využíval v druhé polovině 19. století a v době první republiky.

10. 1. – 23. 2. 2014
Iva Mrázková: Mosty / Bridges
„…most, který nemá začátek ani konec, most sám o sobě, dokonalý jako Jupiterovy prstence, symbol jistoty a důvěry, místo setkávání inspirované neutuchající touhou dostat se na druhou stranu…“ Berto Reijnders

10. 1. – 5. 3. 2014
František Drtikol: Akty z let 1923 – 1929
…díla z Drtikolova vrcholného období v letech 1923 – 1929, kdy se postupně vzdaloval od piktorialistických a symbolistických východisek…
Trojhlavý drak
„…každá doba má svého nezkrotného draka.“ Zde je drakem funkcionalistické hnutí a jeho tři hlavy, symbolizující tři (německý, polský a český) kulturní a národní živly…


15. 11. – 31. 12. 2013
Michal Gabriel / Sousoší
…síla a odolnost lidských i zvířecích figur a experimentování s povrchem a jeho strukturou…
Josef Moucha / Na vlastní stopě: Mošnov 1982
…zajímavý černobílý pohled na realitu základní vojenské služby 80. let.
UB – Letadlo
…práce členů Umělecké besedy
Ruské umění 19. a 20. století
….díla předních ruských výtvarníků zapůjčena z Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Opava – Vídeň v dlouhém 19. století
…fotografický pohled do historie Opavy na široké a mnohačetné vazby v nejrůznějších oblastech společenského, kulturního i vědeckého života mezi tehdejším hlavním městem Rakouského (Českého) Slezska a metropolí habsburské monarchie v 19. století.


11. 9. – 3. 11. 2013
Duch Afriky / Africké kmenové umění a fotografie ze sbírky cestovatele Jiřího Blaty
…téměř sedm set artefaktů a fotografií dokumentující nejen mýty a rituály, ale i každodenní život afrických kmenů.
Stále možnost zakoupit katalog výstavě.
Návrat domů aneb cesta kolem světa legionáře Václava Balcara
…unikátní fotografická reportáž z legionářské cesty přes Japonsko, Spojené státy i Rusko až do Evropy roku 1919.
Kamzíci v Jeseníkách 1913-2013
…historie chovu kamzíků.


15. 7. .- 11. 8. 2013

Zdeněk Stuchlík / Metamorfózy
…propojení vědy a umění ve fotografické reflexi.
Krzystof Gierałtowski / Polské osobnosti
…výběr z kolekce fotografií nejznámějších Poláků z let 1969-1995.
Marek Sibinský a Pavel Albert / Artboretum
…práce pedagogů ateliéru volné grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity.
Generace Národního divadla
Galerie výtvarného umění v Ostravě nám zapůjčila díla umělců, kteří se podíleli na výszdobě Národního divadla. Vojtěch Hynais, Dívka se slunečníkem – Víla našeho věku, 1885, olej na plátně, sbírka GVUO


16. 5. – 30. 6. 2013

Pavel Forman a Jindřich Štreit / Společné příběhy
…linky příběhů, které začínají lidským životem, prochází objektivem kamery a dostanou se až na malířské plátno.
Diplomové a klauzurní práce Institutu tvůrčí fotografie FPF SU
…aktuální tvůrčí trendy fotografické tvorby v pracích současných studentů a čerstvých absolventů Institutu tvůrčí fotografie.
Maturity uměleckých oborů Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě
…prezentace maturitních prací studentů před maturitní komisí a návštěvníky.


8. 3. – 30. 4. 2013
Ivo Chovanec / Keramika
…komorní keramické objekty tvořené originálním autorským technologickým postupem, s oblými formami evokující utajený pohyb, koncentraci, samotu, tělesnost, ticho a spolu s hladkostí a možností doteku i pocit bezpečí.
Dobrodružné světy Zdeňka Buriana
… rekonstrukce pravěkých lidí a starověkého života, ilustrace k dobrodružným knihám a románkům, skici a spousta dalších…
Barokní umění
…výběr z kolekce barokního malířství 17. až druhé poloviny 18. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě.


10. 1. – 24. 2. 2013
Richard Nikl / Monastery Show
…série různě velkých objektů, (které by pravděpodobně vznikly i za jiných okolností) – hliněné malby, ohnuté blogy,…
Monika Žáková / Prázdný papír
…Projekt nazvaný Prázdný papír, který Žáková připravila pro Dům umění v Opavě, volně navazuje na její diplomovou práci. Už zde se objevil obraz, který pracuje se zajímavou technickou invencí: malba na papír nalepený na plátně, která se blíží čisté abstrakci.
Imrich Veber / HOMOurban
Diváci mohli zhlédnout fotografie z prostředí napříč Evropou, od Lisabonu, přes Paříž či Bělehrad až po Moskvu.

Výstava studentů Ateliéru intermediální tvorby
v kostele sv. Václava do 10.1.2013

Ochrana osobních údajů:

Informace o zpracování osobních údajů a informace o pořizování foto a video dokumentace z kulturních akcí ZDE